НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

bdz-logo

Входяща линия

Клиент: БДЖ Пътнически Превози

Категория: Входяща линия

Дата: Януари 2019

БДЖ е държавна фирма, извършваща транспортна дейност.

Логикол България АД планира и изпълни обслужване на входящата линия на фирмата, на която клиенти могат да получат информация.

Входяща линия

Работата на Логикол България АД значително повиши качеството на обслужване на потребителската линия на БДЖ. Успешно намалихме дългите периоди за изчакване на линията и успяхме да съкратим многократно средната дължина на разговорите благодарение на добре организиран скрипт за разговор и синтезиране на нужната информация.

Не на последно място, допълнителен ефект от съвместната ни работа е намаляване на броя на пропуснатите обаждания в пъти.

Към сайта на БДЖ