НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

bosch-logo

Заявки за сервизно обслужване

Клиент: Бош Термотехника

Категория: Обслужване на клиенти

Дата: Януари 2018

Бош Термотехника е фирма, която предлага цялостни решения за отопление на дома. Фирмата е сред най-развитите в сферата си.

Екипът на Бош Термотехника повери обслужването на входящата линия за сервизни заявки на Логикол България АД. С времето добавихме и допълнителни услуги към съвместния проект.

Входяща линия
Анкетиране на клиенти
Перфектна отчетност
Имейл обслужване

По своето естество, този проект е сложен. Изисква се голямо познание на сложната техника, която обслужваме. Екипът на Логикол България АД успя да обучи агентите си дори на най-малките детайли свързани с работата. За да бъде лесна комуникация изградихме цялостен модул за обслужване на обажданията, който позволява перфектна отчетност и възможност за задълбочен анализ на процесите.

С времето Бош Термотехника довериха още няколко елемента за обслужване – изходящи анкети след сервизно обслужване и също така подготвихме няколко изходящи кампании с цел набиране на клиенти.

Към сайта на Бош Термотехника