НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

ws-teleshop-logo

Продажби по телефон и фулфилмънт

Клиент: ВС Телешоп

Категория: Продажби и фулфилмънт

Дата: Ноември 2021

ВС Телешоп е известната телешопингова фирма с над 25 години опит!

Фирмата реши да се довери на Логикол България АД за обслужването на обажданията си на български език. В допълнение на това Логикол складира, пакетира, изпраща и проследява всяка пратка на фирмата.

Входяща линия
Изходяща линия
Фулфилмънт

Екипът на Логикол България АД е специализиран в сферата на продажбите по телефон. Успешно поддържаме над 70% успеваемост на входящата линия на фирмата. В допълнение на това обръщаме голямо внимание на това да правим допълнителни продажби и по този начин успешно увеличихме значително средната стойност на всяка една от поръчките.

Освен входящи обаждания, обслужваме изходящи кампании за фирмата с голям успех. Не на последно място сме горди с това, че поддържаме нивата на недоставени пратки изключително ниски.

Към сайта на ВС Телешоп